Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółdzielnia SIP ZPCH w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 82 informuję, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Skontaktuj się z nami