Flagi

Dofinansowanie projektu
w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami na skutek epidemii COVID-19

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu.

Wkład Funduszy Europejskich: 377638,23

Skontaktuj się z nami