Oznaczenie wyrobów naszej Firmy znakiem CE

W ramach długookresowej polityki jakości wprowadziliśmy w Firmie nowe procedury i rozwiązania systemowe, które umożliwiają nam oznaczanie niektórych naszych wyrobów znakiem CE.

Umieszczenie oznaczenia CE na wyrobach jest równoznaczne z naszą deklaracją producencką, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" przyjętych przez Unię Europejską.

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Określają również zagrożenia, które jako producent powinniśmy wykryć i wyeliminować przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Oznaczając nasz wyrób znakiem CE deklarujemy, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

W celu oznakowania symbolem CE, wobec części naszych wyrobów stosujemy analizy i działania niezbędne do spełnienia wymagań zawartych w ujednoliconych przepisach prawnych Unii Europejskiej. Dokładniej, chodzi o urządzenia z elementami elektrycznymi. W związku z tym niektóre produkty poddajemy procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami, dokumentując wszystkie wyniki naszych działań. Robimy to również na życzenie naszych Klientów.

Wprowadzenie opisywanego przedsięwzięcia wymagało wielu zmian w naszej Firmie. Włożony wysiłek traktujemy jako inwestycję w podniesienie jakości a jednocześnie konkurencyjności naszych ekspozytorów reklamowych

 

zadaj pytanie - wypełnij formularz

wypełnienie prostego formularza pozwoli nam lepiej przygotować się
do rozmowy z Tobą

Ten formularz jest bezpieczny. Posłuży wyłącznie do kontaktu z Tobą w związku z zapytaniem. zadaj pytanie