INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT:

Spółdzielnia SIP Zakład Pracy Chronionej

38-400 Krosno,

ul. Czajkowskiego 82

PROJEKT NR: POPW.01.04.00 – 18 – 0048/16

TYTUŁ PROJEKTU: 

„Wzrost konkurencyjności SIP Krosno dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w SIP Krosno Zakład Pracy Chronionej.

OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU:

Nowa strategia firmy oparta na nowych wzorach produkcyjnych, rozpoznanie rynku, stworzenie nowych produktów, rozwijanie dotychczasowych produktów. To docelowo ma doprowadzić do zwiększenia sprzedaży. Działania rozwojowe: optymalizacja kosztów, poprawa zarządzania projektami i zwiększenie liczby nowych wzorów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 95.448,00 zł

DOFINANSOWANIE: 65.960,00 zł

 

zadaj pytanie - wypełnij formularz

wypełnienie prostego formularza pozwoli nam lepiej przygotować się
do rozmowy z Tobą

Ten formularz jest bezpieczny. Posłuży wyłącznie do kontaktu z Tobą w związku z zapytaniem. zadaj pytanie